Kurs intro

Kursdatoer hos Alna-HMS 2018

FEBRUAR

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers HMS-kurs)

Grunnkurs vår: 28. februar og 1. mars og 14. og 15. mars 2018 fra kl. 08.30-15.30

Kurset er lagt opp med fire dager undervisning samt en hjemmeoppgave i mellomperioden. Totalt utgjør dette 40 timer.

LEDERKURS MARS 2018

Lovpålagt HMS-opplæring for ledere (dagkurs)

Lederkurs vår: 8. mars 2018 fra kl. 09:00 til kl. 15:30

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset tilfredsstiller kravet. Kurset har vært arrangert av Alna HMS-senter en rekke ganger og fått gode tilbakemeldinger. Tidligere deltakere anbefaler at også avdelingsledere / mellomledere får tilbud om å være med. Kurset kan på forespørsel også arrangeres bedriftsinternt.

MARS

Oppfriskningskus i HMS for verneombud (dagskurs)

Tidspunkt: Ta kontakt ved interesse, avtales nærmere.

Kurset er laget med tanke på verneombud som har tatt Grunnopplæring HMS (40-timers kurs) for en del år tilbake og som trenger oppfriskning av kunnskap eller oversikt over nytt lovverk.

LEDERKURS SEPTEMBER 2018

Lovpålagt HMS-opplæring for ledere (dagkurs)
Lederkurs høst: 20. september 2018 fra kl. 09:00 til kl. 15:30

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset tilfredsstiller kravet. Kurset har vært arrangert av Alna HMS-senter en rekke ganger og fått gode tilbakemeldinger. Tidligere deltakere anbefaler at også avdelingsledere / mellomledere får tilbud om å være med. Kurset kan på forespørsel også arrangeres bedriftsinternt.

OKTOBER og NOVEMBER

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers HMS-kurs)

Grunnkurs høst: 17. og 18. okt. og 31.okt. og 1. nov. 2018 fra kl. 08.30-15.30

Kurset er lagt opp med fire dager undervisning samt en hjemmeoppgave i mellomperioden. Totalt utgjør dette 40 timer.