LEDERKURS SEPTEMBER 2018

Lovpålagt HMS-opplæring for ledere (dagkurs)
Lederkurs høst: 20. september 2018 fra kl. 09:00 til kl. 15:30

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset tilfredsstiller kravet. Kurset har vært arrangert av Alna HMS-senter en rekke ganger og fått gode tilbakemeldinger. Tidligere deltakere anbefaler at også avdelingsledere / mellomledere får tilbud om å være med. Kurset kan på forespørsel også arrangeres bedriftsinternt.

Temaer

 • Arbeidsmiljøloven og forskrifter
  − Innledning og formål
  − Roller, plikter og rettigheter
  − Krav og arbeidsmiljøfaktorer
 • Systematisk HMS-arbeid
  − Internkontrollforskriften
  − Risikovurdering
 • Inkluderende arbeidsliv
  − Nærværsfaktorer
  − Oppfølging av sykmeldte
  − Avhengighetsproblematikk (rusmidler og spill)

Sted
Alna HMS-senter, Selma Ellefsensvei 9, 0581 Oslo

Pris

Medlemsbedrifter: kr 4 350,- inkl. lunsj og kursbevis
Samarbeidspartnere/andre: kr 5 200,- inkl. lunsj og kursbevis
Faktura vil bli tilsendt etter bindende påmelding

Faglig innhold
Sigrid Berit Dokken, yrkeshygieniker
Gry Berge, daglig leder og bedriftssykepleier

Kurssekretær
Sigrid Berit Dokken

Fyll ut navn og adresse for påmelding til kurset.

Navn:*
Firmanavn:*
Fakturaadresse:*
E-post:*
Telefon på dagtid:*
Tast sikkerhetskode:


Påmeldingsfrister
Lederkurs vår: 1. september 2018
Påmeldingen er bindende

Vel møtt!

Kontaktinformasjon

Alna HMS-senter SA

Besøksadresse
Selma Ellefsensvei 9
NB! SAMME STED som Ulvenveien 87,
kun adresseendring

Postadresse
Selma Ellefsensvei 9, 0581 Oslo

Telefon: 23 24 99 00
E-post: alna.hms@alnahms.no

Sentralbordet er normalt åpent
Mandag - Fredag kl. 08:30–15:00.

Ordinær åpningstid
Mandag - Fredag kl. 08:00–15:30.