Kurs og undervisning i helse, miljø og sikkerhet

Alna HMS-senter tilbyr ulike typer kurs og undervisning om helse, miljø og sikkerhet. Omfang og lengde vil variere. Vi kan tilpasse kurs eller undervisningsopplegg til den enkelte bedrifts behov. Nedenfor er et utvalg av det vi kan tilby.

Datofestede åpne kurs finnes under menyfanen "Kurs".

Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Undervise om aktuelle temaer på bedriftsinterne kurs

 

Kurs for ledere

Vi arrangerer jevnlig lovpålagte kurs for ledere.

 

"Livsstil i hverdagen"

Dette er et helsefremmende konsept som begynner med et foredrag om livsstilsfaktorene. Videre kan en velge gåtest (kondisjonstest), og livsstilskonsultasjoner for en og en ansatt. Gåtesten foregår utendørs i en flat løype på 2 km, i grupper på inntil 20 personer. Vi beregner en kondisjonsindeks for hver deltaker. Vår erfaring er at deltakerne synes det er gøy og flere blir motivert til å øke mengde fysisk aktivitet. Indirekte påvirker dette arbeidsmiljøet, siden det styrker fellesskapet på jobben.
En kan velge å bare ta foredrag, bare gåtest eller konsultasjoner.

 

Sykefraværsoppfølging

 • Rutiner, oppfølgingsplaner, dialogmøter
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter

 

Trivselsforhold på arbeidsplassen

 • Organisering og tilrettelegging av arbeidet
 • Samarbeid og kommunikasjon
 • Stress
 • Mobbing og konflikter

 

Krisehåndtering og debriefing

 • Alvorlige ulykker
 • Vold og trusler på arbeidsplassen

 

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Hva er et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)

 

Systematisk HMS-arbeid

 • Gjennomgang / revisjon av bedriftens HMS-system
 • Praktisk HMS-arbeid

 

Arbeidsmiljøloven med forskrifter

Velg det som er aktuelt

 

Ergonomi / Muskel- og sjelettplager

 • Tilrettelegging av arbeidsplassen
 • Forhold som påvirker muskel- og skjelettsystemet
 • Forflytnings- og løfteteknikk
 • Morgengym / pausetrim / bruk av trimrom i bedriften

 

Rus og avhengighet

Opplæring i hvordan bedriften kan håndtere rus- og spillavhengighet hos ansatte

Førstehjelpskurs

Teoretisk og praktisk undervisning

Risikovurdering og sikker jobbanalyse

Fysisk og psykisk arbeidsmiljø

Inneklima

 • Ventilasjon
 • Belysning
 • Renholdsrutiner

 

Eksponering

 • Støy og støveksponering
 • Støy og støveksponering i bygg- og anleggsbransjen
 • Kjemisk helsefare: Stoffkartotek, løsemidler, kjemikalier

 

Personlig verneutstyr

Hva slags utstyr finnes, hvordan bruke dette riktig

HMS-dag for lærlinger

 • Arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid
 • Støy
 • Fysisk og kjemisk helsefare
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Ergonomi / muskel- og skjelettplager
 • Trivsel på arbeidsplassen

 

HMS-dag for bygg- og anleggsbransjen

Alna HMS-senter arrangerer HMS-dag for bygg- og anleggsbransjen. Til disse dagene inviterer vi ofte eksterne forelesere til aktuelle temaer.

Kontaktinformasjon

Alna HMS-senter SA

Besøksadresse
Selma Ellefsensvei 9
NB! SAMME STED som Ulvenveien 87,
kun adresseendring

Postadresse
Selma Ellefsensvei 9, 0581 Oslo

Telefon: 23 24 99 00
E-post: alna.hms@alnahms.no

Sentralbordet er normalt åpent
Mandag - Fredag kl. 08:30–15:00.

Ordinær åpningstid
Mandag - Fredag kl. 08:00–15:30.

Kontaktskjema


Navn:*
Firma:*
Telefon:*
E-post:*
Ønsker å bli kontaktet angående. Velg fra nedtrekksliste:
Beskjed:
Kontakt meg på:
Klikk i boksen nedenfor: