Kort om våre tjenester

1. Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid

2. Informasjon og opplæring

3. Ergonomisk arbeidsmiljø

4. Yrkeshygiene

5. Psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø

6. Arbeidsmiljøsamtaler

7. Arbeidsmedisinsk poliklinikk

8. Sykefraværoppfølging

9. Seniorpolitikk

10. Helsefremmende aktiviteter

11. AKAN-arbeid

 

1. Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid

 • Utarbeide handlingsplaner
 • Bistand i etablering og videreutvikling av HMS-systemer (internkontroll)
 • Systemrevisjon av eksisterende HMS-systemer
 • Risikovurdering
 • Kartleggingsmetodikk
 • Vernerunde / HMS-runde
 • Deltakelse i AMU-møter

 

2. Informasjon og opplæring

 • Grunnopplæring i arbeidsmiljø
 • Kurs for ledere
 • Kurs for lærlinger
 • Støy
 • Inneklima
 • Kjemikalier / kjemisk helsefare
 • Ergonomi
 • Bruk av verneutstyr
 • Risikovurdering
 • Kartleggingsmetodikk
 • Sykefraværsoppfølging
 • Kommunikasjon og trivsel på arbeidsplassen
 • Førstehjelpskurs
 • Arbeidsulykker
 • Håndtering av vold og trusler

 

3. Ergonomisk arbeidsmiljø

 • Risikovurdering av tungt og ensformig arbeid
 • Arbeidsplassvurderinger (f.eks dataarbeidsplasser)
 • Ergonomisk kartlegging
 • Bistand ved ombygging / rehabilitering av bygg og nybygg
 • Funksjonstesting og veiledning av medarbeidere med belastningsplager

 

4. Yrkeshygiene

 • Støykartlegging / ekstern støy
 • Identifisere støydempende tiltak
 • Informasjon om riktig valg av verneutstyr
 • Risikovurdering ved bruk av kjemikalier
 • Vurdering av sikkerhetsdatablader (HMS-datablader)
 • Eksponeringsmålinger av løsemidler, sveiserøyk, støv, oljetåke, gasser og biologiske faktorer
 • Kartlegging av inneklima
 • Vurdering av renholdsrutiner
 • Vurdering av bygningsteknisk standard
 • Risikovurdering av arbeidsmiljøet ved graviditet

 

5. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

 • Psykososial kartlegging / trivselskartlegging
 • Krisehåndtering / mental førstehjelp
 • Stress / Utbrenthet
 • Kollegastøtteordning
 • Omstillingsprosesser / nedbemanning
 • Konflikthåndtering
 • Individuelle støttesamtaler

 

6. Arbeidsmiljøsamtaler

 • Arbeidsmiljøsamtaler er et verktøy vi benytter for å kartlegge sammenheng mellom faktorer i arbeidsmiljøet og eventuelle sykdommer og helseplager.
 • Noen arbeidsplasser har eksponering for støy og kjemikalier, slik at arbeidsgiver må tilby målrettet helseovervåkning av de ansatte. Resultatene presenteres i en rapport der vi foreslår tiltak for det videre forebyggende arbeidet.
 • Innholdet i arbeidsmiljøsamtalene tilpasses bransje, bedrift, avdeling og den enkelte ansatte.

 

7. Arbeidsmedisinsk poliklinikk

 • Arbeidsmiljørelaterte konsultasjoner
 • Yrkessykdommer
 • Arbeidsrelatert vaksinering
 • Reisemedisin

 

8. Sykefraværsoppfølging

 • IA-arbeid
 • Oppfølging langtidssykdom
 • Trygderettigheter
 • Attføringsarbeid
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen

 

9. Seniorpolitikk

 • Som ledd i bedriftens seniorpolitikk tilbyr vi samtaler med alle seniorer for å finne fram til tiltak som kan bidra til yrkesdeltakelse frem til pensjonsalder.
 • Tiltakene diskuteres videre med egen leder i bedriften.

 

10. Helsefremmende aktiviteter

 • Veiledning i trimrom
 • Pausegym
 • Råd ved innkjøp av utstyr til trimrom
 • Livsstilsprosjekt
 • UKK gåtest

 

11. AKAN-arbeid

 • Oppbygging av AKAN-system
 • Deltagelse i AKAN-utvalg
 • Oppfølging av medarbeidere med rus eller spillavhengighetsproblematikk

Kontaktinformasjon

Alna HMS-senter SA

Besøksadresse
Selma Ellefsensvei 9
NB! SAMME STED som Ulvenveien 87,
kun adresseendring

Postadresse
Selma Ellefsensvei 9, 0581 Oslo

Telefon: 23 24 99 00
E-post: alna.hms@alnahms.no

Sentralbordet er normalt åpent
Mandag - Fredag kl. 08:30–15:00.

Ordinær åpningstid
Mandag - Fredag kl. 08:00–15:30.

Kontaktskjema


Navn:*
Firma:*
Telefon:*
E-post:*
Ønsker å bli kontaktet angående. Velg fra nedtrekksliste:
Beskjed:
Kontakt meg på:
Klikk i boksen nedenfor: