Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers HMS-kurs)

Grunnkurs høst: 17. og 18. okt. og 31.okt. og 1. nov. 2018 fra kl. 08.30-15.30

Kurset er lagt opp med fire dager undervisning samt en hjemmeoppgave i mellomperioden. Totalt utgjør dette 40 timer.

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Kurset kan også være aktuelt for ledere. Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon og bruk av deltakernes egne erfaringer. I mellomperioden skal deltakerne gjennomføre en oppgave innen et relevant tema.

Innhold

  • Innføring i arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og annet aktuelt lovverk
  • Roller i arbeidsmiljøarbeidet
  • Systematisk HMS-arbeid / Risikovurdering
  • Vernerunder og avvikshåndtering
  • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
  • Ergonomi og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid
  • Psykososialt arbeidsmiljø / trivselsforhold på jobben
  • Akan (rus og spillavhengighet)
  • Sykefravær / inkluderende arbeidsliv

Mer detaljert kursprogram vil bli sendt deltakerne før kursstart.

Sted
: Alna HMS-senter, Selma Ellefsensvei 9, 0581 OSLO

PRIS

Medlemsbedrifter: inkl. lunsj og kursbevis kr 7 450,-
Samarbeidspartnere/andre: inkl. lunsj og kursbevis kr 8 700,-
Faktura vil bli tilsendt etter bindende påmelding.

ARRANGEMENTKOMITE

Faglig innhold
Sara Aske Lunde, bedriftsfysioterapeut
Eirik Tunestveit Knutsen, HMS-ingeniør
Gunlaug Strønen, bedriftssykepleier

Kurssekretær
Sara Aske Lunde og Eirik Tunestveit Knutsen