ÅPNINGSTIDER SOMMEREN 2023

Vi har følgende telefon og åpningstid i JULI:  Hverdager kl. 10.00 – 14.00.

Fra august har vi vanlige åpningstider igjen.

Vi i Alna HMS-senter ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en GOD SOMMER

Hvordan kan HMS-opplæring være nyttig for lederrollen?

Hvordan kan HMS-opplæring være nyttig for utøvelsen av lederrollen?

Arbeidsmiljøloven krever at øverste daglige leder gjennomfører opplæring, hvorpå Arbeidstilsynet har en spesifikk veiledning som sier hva opplæringen bør inneholde. 

Alna HMS-senter arrangerer 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø som klasseromskurs to ganger i året. Likevel ser vi nytten å av ha et tilbud om dagskurs og e-læring, da dette kan være lettere å få til i en travel arbeidshverdag. Les mer her  

BRUK AV BEDRIFTSHELSETJENSTEN

Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Vi jobber etter det som er krav i lovverket og det som er mandatet i vår rolle som nøytral samarbeidspartner.

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår dem med kravene de har i arbeidsmiljøloven. Herunder kartlegginger og forebyggende tiltak på systematisk HMS-nivå. Les mer her  

SAMARBEIDSAVTALER I NORGE

Alna HMS-senter har samarbeidsavtaler med bedriftshelsetjenester flere steder i Norge.

Vi har samarbeidsavtaler i følgende regioner:

Tromsø, Trondheim, Kristiansund/Ålesund, Bergen, Stavanger og Mandal.

Dette gjør at oppdrag utenfor Oslo/Østlandet kan utføres av våre underleverandører.

ELEKTRONISKE UNDERSØKELSER

Vi kan gjennomføre elektroniske spørreundersøkelser for å kartlegge det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet i din virksomhet.

Slike undersøkelser kan gjennomføres avdelingsvis, for spesielle grupper eller for hele arbeidsplassen. Vi benytter valide spørsmål fra QPS Nordic (STAMI) og kan også skreddersy undersøkelser avhengig av formålet med kartleggingen.

Vi avklarer deres ønsker i et møte og står for den praktiske gjennomføringen.

Følg Alna HMS-senter på Facebook og få nyttige tips og varsel om arrangementer.