ELEKTRONISKE UNDERSØKELSER

Vi kan gjennomføre elektroniske spørreundersøkelser for å kartlegge det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet i din virksomhet.

Slike undersøkelser kan gjennomføres avdelingsvis, for spesielle grupper eller for hele arbeidsplassen. Vi benytter valide spørsmål fra QPS Nordic (STAMI) og kan også skreddersy undersøkelser avhengig av formålet med kartleggingen.

Vi avklarer deres ønsker i et møte og står for den praktiske gjennomføringen.

PÅMINNELSE TIL KURS

«Det er enda ledige plasser på høstens «Grunnopplæring i arbeidsmiljø – 40 timer» den 14.-15. og 28.-29. oktober.

Påmelding til kurset finner du her eller sendes på e-post til hanna.hundstad@alnahms.no innen 14. september.

  • Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om krav til HMS-opplæring i din bedrift.
  • Kurset er åpent både for medlemsbedrifter og andre.

Følg Alna HMS-senter på Facebook og få nyttige tips og varsel om arrangementer.