Vi flytter 1. mars til Ulvenveien 84C, 0581 OSLO

Ny postadresse Postboks 148 Alnabru, 0614 OSLO

LEDIG STILLING: BEDRIFTSSYKEPLEIER 80-100%

Brenner du for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø?

Ønsker du å samarbeide med bedrifter for å skape og sikre helsefremmende arbeidsforhold? Har du god relasjonskompetanse og engasjement for det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet?

Da er du etter all sannsynlighet den personen vi vil ha med oss på laget!

Som bedriftssykepleier hos oss jobber du i et tverrfaglig team for å bistå bedrifter i arbeidsmiljøspørsmål. Du har en fleksibel stilling hvor du i stor grad kan påvirke din arbeidshverdag og er en del av et inkluderende arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling.

Dine arbeidsoppgaver: 

 • Kontaktperson for kunder.
 • Delta i ulike utvalg/forum (blant annet AMU, AKAN)
 • Undervisning
 • Kartlegge og risiko vurdere det psykososiale arbeidsmiljøet og fremme forslag til tiltak
 • Utføre individuelle støttesamtaler, konflikthåndtering og krisehåndtering
 • Gjennomføre målrettede helsekontroller,inkludert rapportering
 • Informere om og gjennomføre vaksinasjon ut fra eksponeringer
 • Delta i AKAN-arbeid og oppfølging av avhengighet
 • Sykefraværsoppfølging

Det er nødvendig å disponere egen bil i tjenesten.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Fordel med erfaring som bedriftssykepleier og/eller systematisk HMS arbeid
 • Gjerne videreutdanning innen veiledning, coaching og/eller psykisk helse

Personlige egenskaper:

 • God relasjonskompetanse
 • God samarbeidsevne
 • Selvstendig og inkluderende
 • God formidlingsevne
 • Du må like rådgiving- og veiledningsrollen

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • God intern opplæring
 • Varierte og faglig spennende utfordringer
 • Gode muligheter til å påvirke din egen arbeidsdag
 • Vi flytter inn i nye, flotte lokaler 1.mars
 • Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Gry Berge, mobil: 474 88 815 eller på mail: gry.berge@alnahms.no

Søknadsfrist 4.mars. Vi behandler søknader fortløpende. Referanser ønskes.

Følg Alna HMS-senter på Facebook og få nyttige tips og varsel om arrangementer.