VÅR VISJON

  • Medlemsbedriftene skal ha nytte av samarbeidet med oss som bedriftshelsetjeneste.

  • Alna HMS-senter har kompetanse og erfaring for å bistå til et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

  • Alna HMS-senter er en fellesordning, og hver enkelt medlemsbedrift er viktig for oss.

Alna HMS-senter er en godkjent bedriftshelsetjeneste som har bistått bedrifter på Østlandet til å arbeide forebyggende og helsefremmende siden 1987.

I løpet av året gjennomføres planlagte aktiviteter og aktiviteter etter avtale

Når året er omme mottar bedriften en rapport som inneholder hva som er gjort i løpet av året. Denne årsrapporten blir en del av dokumentasjon til bedriftens HMS-system. Under Tjenester kan dere lese mer om hva Alna HMS-senter tilbyr.

Vi følger vår visjon og våre verdier, og selvfølgelig lover og regler

Når nye kunder blir tilknyttet Alna HMS-senter får man en egen kundeansvarlig som bedriften kan forholde seg til. Ved begynnelsen av hvert år gjennomføres et handlingsplanmøte, hvor kundeansvarlig i samråd med bedriftens ledelse legger en plan for det kommende året.

Alna HMS-senter, illustrasjonsbilde kontor

Våre kunder er fra ulike bransjer. Fra mindre bedrifter til større konsern.

Vi har kunder innen:

Bygg og anlegg, grafisk • Næringsmiddel • Transport • Offentlig sektor • Helsesektoren • Undervisningssektoren • Veterinær • Renovasjon • Renhold • Kontorbedrifter • Laboratorier.

VÅRE VERDIER

Alna HMS-Senter, verdier

Vi skreddersyr tjenester for den enkelte bedrift.