HMS-KURS FOR LEDERE

Arbeidsgiver er ansvarlig for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og plikter å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (jf. arbeidsmiljølovens §3-5). Plikten retter seg mot øverste leder, er personlig og kan ikke delegeres. Opplæringen kan likevel være aktuell for andre ansatte som har til oppgave å lede andre. 

Hensikten med dette kurset er å gi kunnskap om de regler og krav som gjelder på arbeidsplassen, samt gi innsikt i de grunnleggende prinsippene i systematisk HMS-arbeid. Kurset kan på forespørsel arrangeres bedriftsinternt.

Tidspunkt/sted:

E-LÆRING (CA 2 TIMER)

TEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET

 • Introduksjon til arbeidsmiljø, arbeidsmiljøregelverket og HMS

 • Krav til arbeidsmiljøet

 • Roller, myndighet og ansvar

 • Systematisk HMS-arbeid

 • Inkluderende arbeidsliv

PRIS

Medlemsbedrifter 

1490,-

Etter påmelding vil du motta en e-post med link til kurset og betalingssiden.

Faglig innhold

 • Alna HMS-senter SA

Fyll inn navn og kontaktinformasjon for nærmere avtale

  Ditt navn (obligatorisk)

  Firmanavn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon dagtid (obligatorisk)