HMS-OPPLÆRING FOR LEDERE

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset tilfredsstiller kravet. Kurset har vært arrangert av Alna HMS-senter en rekke ganger og fått gode tilbakemeldinger. Tidligere deltakere anbefaler at også avdelingsledere / mellomledere får tilbud om å være med. Kurset kan på forespørsel også arrangeres bedriftsinternt.

DATO

TA KONTAKT VED INTERESSE, TIDSPUNKT AVTALES NÆRMERE.

STED

Alna HMS-senter, Ulvenveien 84, 0581 OSLO

TEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET

 • Arbeidsmiljøloven og forskrifter

  − Innledning og formål

  Roller, plikter og rettigheter

  − Krav og arbeidsmiljøfaktorer

 • Systematisk HMS-arbeid

  − Internkontrollforskriften

  − Risikovurdering

 •  Inkluderende arbeidsliv

  − Nærværsfaktorer

  − Oppfølging av sykmeldte

  Avhengighetsproblematikk (rusmidler og spill)

Mer detaljert kursprogram vil bli sendt deltakerne før kursstart.

PRIS

Medlemsbedrifter 

Inkl. lunsj og kursbevis kr 4 750,-

Samarbeidspartnere/andre

Inkl. lunsj og kursbevis kr 5 750,-

Faktura vil bli tilsendt etter bindende påmelding.

Faglig innhold

 • Sigrid Berit Dokken, yrkeshygieniker

 • Øvrige ansatte i Alna HMS-senter SA

Kurssekretær

 • Sigrid Berit Dokken

Fyll inn navn og kontaktinformasjon for nærmere avtale