HMS-OPPLÆRING FOR LEDERE

Arbeidsgiver er ansvarlig for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og plikter å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (jf. arbeidsmiljølovens §3-5). Plikten retter seg mot øverste leder, er personlig og kan ikke delegeres. Opplæringen kan likevel være aktuell for andre ansatte som har til oppgave å lede andre. 

Hensikten med dette kurset er å gi kunnskap om de regler og krav som gjelder på arbeidsplassen, samt gi innsikt i de grunnleggende prinsippene i systematisk HMS-arbeid. Kurset kan på forespørsel arrangeres bedriftsinternt.

Tidspunkt/sted:

TA KONTAKT VED INTERESSE, TIDSPUNKT AVTALES NÆRMERE.

TEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET

 • Arbeidsmiljøloven og forskrifter

  − Innledning og formål

  − Roller, myndighet og ansvar

  − Krav til arbeidsmiljøet

 • Systematisk HMS-arbeid

  − Internkontrollforskriften

  − Kartlegging og risikovurdering

 •  Inkluderende arbeidsliv

  − Nærværsfaktorer

  − Oppfølging av sykmeldte

  Avhengighetsproblematikk (rusmidler og spill)

PRIS

Medlemsbedrifter 

Ta kontakt ved interesse.

Samarbeidspartnere/andre

Ta kontakt ved interesse.

Faktura vil bli tilsendt etter bindende påmelding.

Faglig innhold

 • Alna HMS-senter SA

Fyll inn navn og kontaktinformasjon for nærmere avtale

  Ditt navn (obligatorisk)

  Firmanavn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon dagtid (obligatorisk)