Lovpålagt HMS-opplæring for ledere (dagkurs)

Lederkurs høst: 20. september 2018 fra kl. 09:00 til kl. 15:30

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset tilfredsstiller kravet. Kurset har vært arrangert av Alna HMS-senter en rekke ganger og fått gode tilbakemeldinger. Tidligere deltakere anbefaler at også avdelingsledere / mellomledere får tilbud om å være med. Kurset kan på forespørsel også arrangeres bedriftsinternt.

Temaer

 • Arbeidsmiljøloven og forskrifter
  − Innledning og formål
  − Roller, plikter og rettigheter
  − Krav og arbeidsmiljøfaktorer
 • Systematisk HMS-arbeid
  − Internkontrollforskriften
  − Risikovurdering
 • Inkluderende arbeidsliv
  − Nærværsfaktorer
  − Oppfølging av sykmeldte
  − Avhengighetsproblematikk (rusmidler og spill)

Sted
Alna HMS-senter, Selma Ellefsensvei 9, 0581 Oslo

Pris
Medlemsbedrifter: kr 4 350,- inkl. lunsj og kursbevis
Samarbeidspartnere/andre: kr 5 200,- inkl. lunsj og kursbevis
Faktura vil bli tilsendt etter bindende påmelding

Faglig innhold
Sigrid Berit Dokken, yrkeshygieniker
Gry Berge, daglig leder og bedriftssykepleier

Kurssekretær
Sigrid Berit Dokken