OPPFRISKNINGSKURS I HMS FOR VERNEOMBUD / ANDRE

Kurset er laget med tanke på verneombud som har tatt Grunnopplæring HMS (40-timers kurs) for en del år tilbake og som trenger oppfriskning av kunnskap eller oversikt over nytt lovverk. Kurset oppfyller IKKE arbeidsmiljølovens krav til opplæring av nye verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), og er kun ment som oppfriskning for de som har tatt grunnopplæringen tidligere. De viktigste temaene blir gjennomgått og det er fokus på dialog og innspill fra deltakerne. Kurset kan på forespørsel også arrangeres bedriftsinternt.

Kurset kan på forespørsel også arrangeres bedriftsinternt.

DATO

TA KONTAKT VED INTERESSE SÅ AVTALES TID OG STED NÆRMERE.

TEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET

  • Arbeidsmiljøloven med forskrifter
  • Roller i HMS-arbeidet
  • Internkontrollforskriften / systematisk HMS-arbeid
  • Risikovurdering
  • Oppfølging av sykmeldte
  • Rus- og avhengighetsproblematikk / AKAN

Faglig innhold

  • Sigrid Berit Dokken, yrkeshygieniker

  • Øvrige ansatte i Alna HMS-senter SA

Kurssekretær

  • Sigrid Berit Dokken

Fyll inn kontaktinformasjon så tar vi kontakt så snart som mulig.