Alna HMS- senter har høy kompetanse på risikoområdene som er viktige for vår virksomhet. De benytter kunnskapsbaserte metoder og har kvalitet i sine leveranser.

Vi setter spesielt pris på at de har kort responstid og strålende service grad. Dette er en bedriftshelsetjeneste som er opptatt av kontinuitet og bli kjent med sine kunder.