Alna HMS-senter tilbyr ulike kurs og undervisning om helse, miljø og sikkerhet. Vi kan tilpasse kurs eller undervisningsopplegg til den enkelte bedrifts behov. Nedenfor er et utvalg av vårt tilbud.

Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Undervise om aktuelle temaer på bedriftsinterne kurs

Personlig verneutstyr

Hva slags utstyr finnes, hvordan bruke dette riktig

Risikovurdering og sikker jobbanalyse

Fysisk og psykisk arbeidsmiljø

Sykefraværsoppfølging

 • Rutiner, oppfølgingsplaner, dialogmøter
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter

Krisehåndtering og debriefing

 • Alvorlige ulykker
 • Vold og trusler på arbeidsplassen

Rus og avhengighet

Opplæring i hvordan bedriften kan håndtere rus- og spillavhengighet hos ansatte

Førstehjelpskurs

Teoretisk og praktisk undervisning

Trivselsforhold på arbeidsplassen

 • Organisering og tilrettelegging av arbeidet
 • Samarbeid og kommunikasjon
 • Stress
 • Mobbing og konflikter

Kurs for ledere

Vi arrangerer jevnlig lovpålagte kurs for ledere.

HMS-dag for bygg- og anleggsbransjen

Alna HMS-senter arrangerer HMS-dag for bygg- og anleggsbransjen. Til disse dagene inviterer vi ofte eksterne forelesere til aktuelle temaer.

HMS-dag for lærlinger

 • Arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid
 • Støy
 • Fysisk og kjemisk helsefare
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Ergonomi / muskel- og skjelettplager
 • Trivsel på arbeidsplassen

Eksponering

 • Støy og støveksponering
 • Støy og støveksponering i bygg- og anleggsbransjen
 • Kjemisk helsefare: Stoffkartotek, løsemidler, kjemikalier

Inneklima

 • Ventilasjon
 • Belysning
 • Renholdsrutiner

Arbeidsmiljøloven med forskrifter

Velg det som er aktuelt

Ergonomi / Muskel- og sjelettplager

 • Tilrettelegging av arbeidsplassen
 • Forhold som påvirker muskel- og skjelettsystemet
 • Forflytnings- og løfteteknikk
 • Morgengym / pausetrim / bruk av trimrom i bedriften

«Livsstil i hverdagen»

 • Dette er et helsefremmende konsept som begynner med et foredrag om livsstilsfaktorene. Videre kan en velge gåtest (kondisjonstest), og livsstilskonsultasjoner for en og en ansatt.
 • Gåtesten foregår utendørs i en flat løype på 2 km, i grupper på inntil 20 personer. Vi beregner en kondisjonsindeks for hver deltaker.
 • Vår erfaring er at deltakerne synes det er gøy og flere blir motivert til å øke mengde fysisk aktivitet.
 • Indirekte påvirker dette arbeidsmiljøet, siden det styrker fellesskapet på jobben.
 • En kan velge å bare ta foredrag, bare gåtest eller konsultasjoner.