Livsstil

Sykdommer og plager som har sammenheng med livsstil og levevaner er utbredt og synliggjøres i sykefraværsstatistikken. Det er mange forhold som er med på å definere og påvirke vår livsstil. Blant annet kan dette innebære kosthold, grad av fysisk aktivitet, søvn/hvile og hvordan vi balanserer jobb, hjem og fritid. Man vet at det finnes en positiv sammenheng mellom faktorer relatert til livsstil og prestasjoner på jobb. Derfor vil det være hensiktsmessig både for virksomheter og deres ansatte å legge til rette for livsstilstiltak i arbeidshverdagen.

Iht. Arbeidsmiljølovens §3-4 skal arbeidsgiver vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne, i den hensikt å forebygge inaktivitet. Vi i bedriftshelsetjenesten kan bistå i en slik prosess, eller med andre livsstilstiltak etter virksomhetens ønsker og behov.

For mer informasjon om stress og trivsel, se psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Livsstilsprosjekt

Vi tilbyr et helhetlig prosjekt til våre bedrifter med en flersidig tilnærming til livsstil og helse. Dette inneholder forelesning, fysisk aktivitet og testing, medisinske undersøkelser og individuelle konsultasjoner. Ved ønske om å gjennomføre kun deler av prosjektet, vil vi vurdere dette i samråd med bedriften. Ta gjerne kontakt med oss dersom innsats for livsstil og helse kan være aktuelt i deres virksomhet.

Pausegym

Variasjon er et viktig stikkord for å forebygge muskel- og skjelettplager. Ved stillesittende arbeid er det svært nyttig med pauser fra det statiske arbeidet, gjerne i form av å gjøre øvelser. Det kan være lettere å starte regelmessig pausegym i bedriften med hjelp utenfra, og bedriftsfysioterapeuten bistår gjerne med dette. Vi gjennomfører også regelmessig pausegym hos flere var våre bedrifter, med en varighet på ca 10 minutter. Slike tiltak kan også ha flere positive psykiske og sosiale effekter. 

Treningsveiledning

Bedriftsfysioterapeuten kan bistå med treningsveiledning og rådgivning for enkeltindivider eller for grupper. Dersom bedriften har egnede lokaler, for eksempel et eget treningsrom, eller vil være aktive ute, kan bedriftsfysioterapeuten være behjelpelig med å starte treningsgrupper. Det er ønskelig at noen i bedriften overtar ansvaret for gruppene etter hvert som de er etablert.

Undervisning
Vi kan tilby undervisning etter ønske fra bedriften innen tema som fysisk aktivitet, hverdagsaktivitet, livsstil e.l. Ta kontakt for mer informasjon eller for å drøfte deres behov.

Kontakt oss uforpliktende

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Melding

  ALNA HMS-senter SA med kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet siden 1987.

  alna.hms@alnahms.no
  23 24 99 00

  Meny