Målrettet helseovervåkning

Innholdet i arbeidsmiljøsamtalene tilpasses bransje, bedrift, avdeling og den enkelte ansatte. Hensikten med arbeidsmiljøsamtalene er:

 • Å følge opp de ansatte slik at den enkelte får kunnskaper og bevissthet om eget arbeidsmiljø.
 • Å oppdage og følge opp tilløp til arbeidsrelaterte sykdommer eller plager.
 • Å bistå bedriften med å bedre arbeidsmiljøet og følge opp den ansattes helse.
 • Å informere bedriften om behov for risikovurdering eller kartlegginger.
 • Arbeidsmiljøsamtaler er et verktøy for å kartlegge sammenheng mellom faktorer i arbeidsmiljøet og eventuelle sykdommer og helseplager.

En arbeidsmiljøsamtale er en samtale med de ansatte om arbeidsmiljøet og helseforhold relatert til dette. Tilbudet passer for alle typer bedrifter og er noe vi anbefaler. Samtalene tar utgangspunkt i skjemaer de ansatte fyller ut på forhånd. Disse skjemaene omhandler tidligere eksponeringer i arbeidslivet (kun ved førstegangssamtale), fysiske eksponeringer (når det er relevant), ergonomi, organisatoriske forhold og eventuelt trivselsforhold. Vi kartlegger også eventuelle arbeidsrelaterte helseplager.

Når alle i bedriften har vært til arbeidsmiljøsamtale blir resultatene presentert i en rapport som sendes til bedriften. I rapporten foreslås også tiltak for det videre forebyggende arbeidet. For bedrifter med mer enn 15 ansatte bearbeider vi informasjonen statistisk. For bedrifter med færre enn 15 ansatte skriver vi en tilbakemelding om det som kom frem i samtalene uten å bearbeide skjemaene statistisk. Disse rapportene inneholder anonym informasjon som kan brukes til å iverksette arbeidsmiljøtiltak.

Ansatte som er støyeksponerte gjennomfører en hørselskontroll. Ansatte som er eksponert for støv eller annet som kan føre til lungeplager får utført en lungefunksjonsprøve. Ved funn blir den ansatte fulgt opp. Når funn skyldes eksponeringer i arbeidsmiljøet blir det meldt til Arbeidstilsynet. Bedriften får tilbakemelding om antall positive funn og hvor mange meldinger som er sendt til Arbeidstilsynet.

I enkelte bedrifter er de ansatte utsatt for eksponeringer som gjør det nødvendig å ta blodprøver for å sikre at eksponeringene ikke blir for høye (f.eks. bly). Siden skiftarbeidere har økt risiko for hjerte-/karsykdom har vi innført en rutine om å undersøke nivået på kolesterol samt langtidsblodsukkeret for de som jobber skift. Alle ansatte får målt blodtrykket, uavhengig av bransje.

Vi har godkjent sjømanns- og petroleumslege og kan derfor tilby både sjømannsattest og offshore helseerklæring. Videre kan vi tilby andre typer attester, som næringsmiddelattest, førerkortattest, røykdykkerattest mm.

Kontakt oss uforpliktende

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Melding

  ALNA HMS-senter SA med kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet siden 1987.

  alna.hms@alnahms.no
  23 24 99 00

  Meny