Psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø

Et godt psykososialt arbeidsmiljø der de ansatte trives er en viktig faktor for helse, arbeidskapasitet og lønnsomhet. Forskning viser at de som ikke trives på jobben blir mindre produktiv og har større sjanse for å bli syke. Vi arbeider ut ifra flere metoder for å videreutvikle og bedre forholdet i arbeidsmiljøet.

Alna HMS-senter, ikon organisatorisk arbeidsmiljø

Alna HMS-senter bistår med å utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet, altså trivselsforholdene i bedriften. Vi er opptatt av hele arbeidsmiljøet, både det fysiske og det psykiske. Alna HMS-senter har god kompetanse og kan bistå blant annet med:

 • Trivselskartlegging
 • Krisehåndtering
 • Stressmestring og stressforebygging
 • Omstillingsprosesser (omorganisering, nedbemanning m.m.)
 • Konflikthåndtering (mobbing, trakassering m.m.)
 • Individuelle støttesamtaler
 • Lederutvikling
 • Faktaundersøkelser
 • Elektroniske spørreundersøkelser for å kartlegge det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet i avdelinger/grupper/hele arbeidsplassen

Kontakt oss uforpliktende

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Emne

  Melding