Rus og avhengighet

Alle bedrifter kan oppleve utfordringer relatert til problematisk rus- eller spilladferd. Dette er ikke bare et alvorlig helseproblem for den ansatte, men kan også gå ut over bedriftens sikkerhet og omdømme. Slike problemstillinger er gjerne vanskelige å gripe fatt i, og ofte blir utfordringene skjøvet under teppet til de har blitt så stort at oppsigelse er eneste utvei. Dette kan unngås ved å ha klare retningslinjer for hvordan disse sakene skal håndteres. Det viser seg at arbeidsplassen kan være en god arena for å klare å endre adferd. Alna HMS-senter bistår bedriftene når de skal lage systemer og rutiner for avhengighetsforebygging og oppfølging av ledere og ansatte, for eksempel gjennom

 • Etablering av rutiner
 • Undervisning, rådgivning og veiledning
 • Individuell oppfølging
 • Etablering av AKAN-utvalg og deltakelse på møter i utvalget

AKAN

AKAN et kompetansesenter som jobber forebyggende mot rus- og avhengighetsproblematikk. Alna HMS-senter bistår bedriften med å etablere AKAN-utvalg og vi deltar på møter i utvalget som ressursperson. AKAN er et underutvalg til AMU.

Når en ansatt har problematisk atferd knyttet til avhengighet på en måte som gjør at det går ut over arbeidet, er det et lederansvar å følge opp. Vi bistår arbeidsgiver med å lage en avtale/AKAN-kontrakt med den ansatte, samt evaluering og oppfølging av denne. Ofte henviser vi til det ordinære behandlingsapparatet for videre oppfølging. Ansatte med avhengighetsproblemer kan også kontakte oss for å få hjelp med sitt problem. Alle som medvirker til slike saker har taushetsplikt.

Når en ansatt har problematisk rus- eller spilladferd på en måte som gjør at det går ut over arbeidet, er det et lederansvar å følge opp. Mange ledere opplever dette som svært vanskelig og vet ikke hva de skal gjøre. Da er det godt å ha rutiner å støtte seg til. Dette kan også ha en forebyggende effekt. Det kan virke positivt å vite at det er medfører konsekvenser om en møter ruset på jobb. Alna HMS-senter kan bistå med å lage slike rutiner.

Undervisning/veiledning i blant annet disse temaene: ‘’Den nødvendige samtalen’’, om AKAN-systemer, rus og problematisk spilladferd.

Alna HMS-senter bistår bedriften med å etablere AKAN-utvalg og vi deltar på møter i utvalget som ressursperson. AKAN er et underutvalg til AMU.

Når en ansatt har problematisk rus eller spill adferd som arbeidsgiver må følge opp, gir vi råd for hvordan en slik samtale kan gjennomføres. Vi bistår arbeidsgiver med å lage en avtale/kontrakt med den ansatte. Ofte henviser vi til det ordinære behandlingsapparatet for videre oppfølging. Ansatte med avhengighetsproblemer kan også kontakte oss for å få hjelp med sitt problem. Alle som medvirker til slike saker har taushetsplikt.

 • Oppfølgingssamtaler hos bedriftshelsetjenesten
 • Lage AKAN-kontrakt
 • Evaluering og oppfølging av kontrakt
 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Kontakt oss uforpliktende

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Melding