GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ – 40 TIMER

Kurset er lagt opp med tre dager undervisning samt en hjemmeoppgave i mellomperioden. Totalt utgjør dette 40 timer.

DATO

GRUNNKURS VÅR 2023: Torsdagene: 13., 20. og 27. april   Kl. 08.30-15.30.

GRUNNKURS HØST 2023: Torsdagene: 12.,19. og 26. oktober  |  Kl. 08.30-15.30.

STED

Alna HMS-senter, Ulvenveien 84 C, 0581 OSLO

KURSINNHOLD

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Kurset kan også være aktuelt for ledere. Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon og bruk av deltakernes egne erfaringer. I mellomperioden skal deltakerne gjennomføre en oppgave innen et relevant tema. Kurset kan på forespørsel også arrangeres bedriftsinternt.

INNHOLD

 • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • Roller, myndighet og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet
 • Systematisk HMS-arbeid / Internkontroll
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • AKAN (rus og spillavhengighet)
 • Sykefravær / inkluderende arbeidsliv
 • Hjemmeoppgave

Mer detaljert kursprogram vil bli sendt deltakerne før kursstart.

PRIS

Medlemsbedrifter 

Inkl. lunsj og kursbevis kr 8 400,-

Påmeldingsfrist

Grunnkurs vår: 23.mars 2023

Grunnkurs vår: 21.september 2023

Faktura vil bli tilsendt etter bindende påmelding.

Faglig innhold

 • Hanna Hundstad, bedriftsfysioterapeut og kurssekretær

 • Øvrige ansatte i Alna HMS-senter SA

Velg dato og fyll inn navn og kontaktinformasjon for påmelding til kurset

  Ditt navn (obligatorisk)

  Firmanavn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon dagtid (obligatorisk)