GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ – 40 TIMER

Kurset er lagt opp med fire dager undervisning samt en hjemmeoppgave i mellomperioden.

DATO

GRUNNKURS VÅR 2019: 25.–26. mars og 08.–09. april | Fra kl. 08.30–15.30

GRUNNKURS HØST 2019: 14.–15. og 28.–29. okt | Fra kl. 08.30–15.30

STED

Alna HMS-senter, Ulvenveien 84, 0581 OSLO

KURSINNHOLD

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Kurset kan også være aktuelt for ledere. Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon og bruk av deltakernes egne erfaringer. I mellomperioden skal deltakerne gjennomføre en oppgave innen et relevant tema.

INNHOLD

 • Innføring i arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og annet aktuelt lovverk
 • Roller i arbeidsmiljøarbeidet
 • Systematisk HMS-arbeid / Risikovurdering
 • Vernerunder og avvikshåndtering
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Ergonomi og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Akan (rus og spillavhengighet)
 • Sykefravær / inkluderende arbeidsliv

Mer detaljert kursprogram vil bli sendt deltakerne før kursstart.

PRIS

Medlemsbedrifter 

Inkl. lunsj og kursbevis kr 7 750,-

Samarbeidspartnere/andre

Inkl. lunsj og kursbevis kr 8 950,-

Faktura vil bli tilsendt etter bindende påmelding.

Kurssekretær

 • Sara Aske Lunde(Vår)

 • Hanna Hundstad (Høst)

Påmeldingsfrist

14. september 2019.

Bindende påmelding.

 

Velg dato og fyll inn navn og kontaktinformasjon for påmelding til kurset.