GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ – 40 TIMER

Kurset er lagt opp med fire dager undervisning samt en hjemmeoppgave i mellomperioden.

DATO

GRUNNKURS VÅR 2020: 9.–10. mars og 23.–24. mars | Fra kl. 08.30–15.30

GRUNNKURS HØST 2020: 12.–13. og 26.–27. okt | Fra kl. 08.30–15.30

STED

Alna HMS-senter, Ulvenveien 84, 0581 OSLO

KURSINNHOLD

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Kurset kan også være aktuelt for ledere. Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon og bruk av deltakernes egne erfaringer. I mellomperioden skal deltakerne gjennomføre en oppgave innen et relevant tema. Kurset kan på forespørsel også arrangeres bedriftsinternt.

INNHOLD

 • Innføring i arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og annet aktuelt lovverk
 • Roller, myndighet og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet
 • Systematisk HMS-arbeid / Risikovurdering
 • Vernerunder og avvikshåndtering
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Ergonomi og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Akan (rus og spillavhengighet)
 • Sykefravær / inkluderende arbeidsliv
 • Hjemmeoppgave

Mer detaljert kursprogram vil bli sendt deltakerne før kursstart.

PRIS

Medlemsbedrifter 

Inkl. lunsj og kursbevis kr 8 075,-

Samarbeidspartnere/andre

Inkl. lunsj og kursbevis kr 9 350,-

Faktura vil bli tilsendt etter bindende påmelding.

Kurssekretær

 • Sara Aske Lunde, bedriftsfysioterapeut og kurssekretær

 • Hanna Hundstad, bedriftsfysioterapeut og kurssekretær

 • Øvrige ansatte i Alna HMS-senter SA

Påmeldingsfrist

Grunnkurs vår 17. februar 2020.

Grunnkurs høst 21. september 2020.

Bindende påmelding.

 

Velg dato og fyll inn navn og kontaktinformasjon for påmelding til kurset.