Oversikt over Alna HMS-senter sine bedriftshelsetjenester

Alna HMS-senter, ikon prosesser

Systematisk HMS arbeid

For at en bedrift skal kunne drives på en god og effektiv måte er det blant annet viktig med gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, ryddige lokaler og sikre produkter. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon organisatorisk arbeidsmiljø

Psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø

Et godt psykososialt arbeidsmiljø der de ansatte trives er en viktig faktor for helse, arbeidskapasitet og lønnsomhet. Forskning viser at de som ikke trives på jobben blir mindre produktiv og har større sjanse for å bli syke. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon biologisk arbeidsmiljø

Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Alna HMS-senter har medarbeidere med god kunnskap innen det fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. Vi kan bistå dere med å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet også på dette området. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon ergonomi

Ergonomi

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket. For å forebygge muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon sykefravær

Sykefravær og inkluderende arbeidsliv

Gode rutiner og tett oppfølging er vesentlig for å forebygge og eventuelt redusere sykefravær. Dette bør være et kontinuerlig arbeid i enhver bedrift. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon helseovervåking

Målrettet helseovervåking

Mange arbeidsplasser har eksponering for helseskadelig støy, støv eller kjemikalier. Arbeidsmiljøloven pålegger da arbeidsgiver å tilby målrettet helseovervåkning av de ansatte. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon helseoppfølging

Individuell helseoppfølging

Systematisk målrettet oppfølging av de ansattes helse er en viktig del av Alna HMS-senters arbeid. Fordi bedriftene er ulike og har ulike arbeidsmiljøpåvirkninger har vi tilbud om forskjellige typer helseoppfølging. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon vaksine

Vaksine

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere risikoen for at de ansatte kan utsettes for smittestoffer på jobb. Hvis det er en risiko skal arbeidsgiver sørge for forebyggende smitteverntiltak, som blant annet innebærer vaksinering. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon rus avhengighet

Rus og avhengighet

Alle bedrifter kan oppleve utfordringer relatert til problematisk rus- eller spilladferd. Dette er ikke bare et alvorlig helseproblem for den ansatte, men kan også gå ut over bedriftens sikkerhet og omdømme. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon kriser ulykker

Krise og ulykke

Med vold/trusler på arbeidsplassen menes generelt verbale fornærmelser, grove fysiske eller psykiske overgrep fra for eksempel fra kunder og klienter, der medarbeideres helse og sikkerhet utsettes for fare. Volden kan også ha et rasistisk eller seksuelt preg. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon livsstil

Livsstil

Sykdommer og plager som har sammenheng med livsstil og levevaner er utbredt og synliggjøres i sykefraværsstatistikken. Det er mange forhold som er med på å definere og påvirke vår livsstil. Les mer om tjenesten.
Alna HMS-senter, ikon kurs og undervisning

Kurs og undervisning

Alna HMS-senter holder gjennom året faste kurs. Ut over de fastsatte kursene tilpasser vi undervisningsbehov til den enkelte bedrift Les mer om tjenesten.

Kotakt oss uforpliktende

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Ditt telefonnummer (obligatorisk)

    Emne

    Melding