Tjenester innen bedriftshelse

Få skreddersydde bedriftshelsetjenester for å sikre en trygg og sunn arbeidsplass for alle ansatte.

Tjenester

Alt fra risikovurderinger, HMS-opplæring, helseundersøkelser til ergonomisk tilpasning av arbeidsplassen.

Annet

Ta kontakt for andre tjenester

Få hjelp med

Kartlegging

La oss bistå deg i å kartlegge relevante arbeidsmiljøfaktorer i din virksomhet. Vi finner tilpassede løsninger for avdelinger, grupper eller hele arbeidsplassen.

Kontakt oss for et møte og la oss hjelpe deg med å forbedre arbeidsmiljøet.

Få hjelp med

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid er en viktig del av å drive en effektiv og sikker bedrift. Det handler om hvordan arbeidet blir organisert, tilrettelagt og utført.

Alna HMS bistår bedrifter med å utvikle et HMS-system som er tilpasset risikoforholdene.

Få hjelp med

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan det mellommenneskelige samspillet på arbeidsplassen påvirker arbeidstakernes trivsel, helse og arbeidsprestasjoner. 

Finn ut hvordan Alna HMS bistår med å utvikle ditt psykososiale arbeidsmiljø.

Få hjelp med

Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Omfatter alt fra støy, vibrasjoner og kjemikalier, til inneklima og ergonomi.

Gjennom undersøkelser og analyser kan vi hjelpe bedrifter med å kartlegge potensielle farer og samarbeide om tiltak for å skape et trygt arbeidsmiljø.

Få hjelp med

Vaksine

Alna HMS tilbyr ulike vaksiner avhengig av arbeidsmiljøet og kartlegger eksponeringsrisikoen for sykdommer. I tillegg utføres selve vaksinering.

Få hjelp med

Ergonomi

Dette innebærer at arbeidsoppgaver og arbeidsforhold er tilpasset de ansattes behov og ferdigheter, slik at de kan utføre jobben sin på en effektiv og trygg måte.

Finn ut hvordan Alna HMS kan bidra  med ergonomiske kartlegginger og  risikovurderinger.