GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ – 40 TIMER

25.– 26. mars og 8.–9. april 2019

Kurset er lagt opp med fire dager undervisning samt en hjemmeoppgave i mellomperioden. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

HMS-OPPLÆRING FOR LEDERE​

4. april 2019

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset tilfredsstiller kravet. Kurset har vært arrangert av Alna HMS-senter en rekke ganger og fått gode tilbakemeldinger.

GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ – 40 TIMER

14.– 15. oktober og 28.–29. oktober 2019

Kurset er lagt opp med fire dager undervisning samt en hjemmeoppgave i mellomperioden. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

OPPFRISKNINGSKURS I HMS FOR VERNEOMBUD

Ta kontakt ved interesse, tidspunkt avtales nærmere. ​

Kurset er laget med tanke på verneombud som har tatt Grunnopplæring HMS (40-timers kurs) for en del år tilbake og som trenger oppfriskning av kunnskap eller oversikt over nytt lovverk.

ANDRE KURS OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

Alna HMS-Senter

Undervisning om aktuelle temaer

Diverse nyttige temaer

Ta kontakt for nærmere bestilling.

 • Rutiner, oppfølgingsplaner, dialogmøter
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter
 • Hva er et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
 • Organisering og tilrettelegging av arbeidet
 • Samarbeid og kommunikasjon
 • Stress
 • Trakassering og konflikter

Vold og trusler på arbeidsplassen

 • Gjennomgang / revisjon av bedriftens HMS-system
 • Praktisk HMS-arbeid
 • Tilrettelegging av arbeidsplassen
 • Forhold som påvirker muskel- og skjelettsystemet
 • Forflytnings- og løfteteknikk
 • Morgengym / pausetrim / bruk av trimrom i bedriften
 • Opplæring i hvordan bedriften kan håndtere rus- og spillavhengighet hos ansatte

Teoretisk og praktisk undervisning.

Fysisk og psykisk arbeidsmiljø

 • Ventilasjon
 • Belysning
 • Renholdsrutiner
 • Støy og støyeksponering
 • Støv og støveksponering i bygg- og anleggsbransjen
 • Kjemisk helsefare: Stoffkartotek, løsemidler, kjemikalier

Riktig bruk og vedlikehold av utstyr