Styrk din kompetanse

HMS-kurs

Vi tilbyr HMS-kurs for bedrifter og enkeltpersoner som vil bidra til et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Våre erfarne og dyktige kursholdere gir deg praktisk opplæring i moderne og velutstyrte lokaler, eller tilpassede kurs på din arbeidsplass.

Se vårt kursutvalg og meld deg på i dag for å møte arbeidsmiljøutfordringene på en effektiv måte.

Mondelez/Freia ved Ahmet Akdas, Hovedverneombud

De har evnen til å tilpasse HMS i forhold til bedriftens ønske og behov. De er faglig sterke, profesjonelle, fleksible og kundeorienterte i sitt arbeid.

Grunnkurs i arbeidsmiljø​

Kurset gir lovpålagt opplæring for verneombud, AMU-medlemmer og ledere, og gir en effektiv innføring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for både virksomheten og individuelle arbeidstakere.

1

Lovverk og internkontroll

Forståelse av HMS-lover og forskrifter, samt utvikling, implementering og oppfølging av bedriftens internkontrollsystem.

2

Arbeidsmiljøfaktorer

Faktorene som kan påvirke arbeidsmiljøet, som for eksempel støy, ergonomi og kjemikalier.

3

Forebyggende tiltak

Slik kan gjøre forebyggende tiltak som kan bidra til å skape et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø

HMS kurs for ledere

Dette kurs er designet for å gi deltakerne kunnskap om de nødvendige reglene og kravene som gjelder på arbeidsplassen, samt grunnleggende prinsipper for systematisk HMS-arbeid.

Kurset tilbys også som bedriftsinternt på forespørsel.

1

Arbeidsmiljøloven og forskrifter

Få en innføring i innholdet og formålet med arbeidsmiljøloven og forskriftene som gjelder på arbeidsplassen.

2

Systematisk HMS-arbeid

Lær om internkontrollforskriften og hvordan man skal utføre kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet.

3

Inkluderende arbeidsliv

Kunnskap om hvordan man kan skape et inkluderende arbeidsmiljø og hvordan man kan legge til rette for at sykmeldte kan komme tilbake til arbeidet på en god måte.

Kontakt oss

La oss ta en prat og finn ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å styrke helse, miljø og sikkerhet.

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Melding

  Spørsmål og svar

  Hva slags vaksine tilbyr dere?

  Alna HMS tilbyr influensavakasinering som skjer før influensasesongen. Det sendes ut informasjonsskriv til medlemsbedriftene hver høst hvor ansatte som ønsker vaksine kan komme til vaksinering på oppsatte «drop-in-dager»

  I tillegg gjennomføres det vaksinering av difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt, uavhengig av eventuell utenlandsreise.

  Voksne som er grunnvaksinert bør ta en dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene omtrent hvert 10. år.

  For noen yrkesgrupper kan vi anbefale vaksiner som

  • Polio/stivkrampe/difteri/kikhoste
  • Hepatitt A
  • Hepatitt B

   

  Hvem er pålagt kurs?

  Kurset i HMS-opplæring for ledere

  Rettes mot øverste leder i bedriften, eller de som har ansvar for å lede andre, det er pålagt å gjennomføre kurs i opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (jf. arbeidsmiljølovens §3-5). 

  Kurset i Grunnkurs i HMS opplæring 

  Rettes mot de som skal bli verneombud eller medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

  Hva slags oppfølging og støtte kan jeg forvente å få fra dere etter at HMS-planen er implementert?

  Alna HMS vil fortsette å støtte og følge opp din bedrift etter at HMS-planen er implementert, gjennom regelmessige evalueringer og rapportering av HMS-tilstanden.

  Det vil tilbys rådgivning og veiledning når det gjelder eventuelle nye HMS-utfordringer eller endringer i relevante regelverk.

  Hvordan kan dere hjelpe oss med å følge opp og rapportere om arbeidsrelaterte sykdommer og skader?

  Alna HMS kan hjelpe din bedrift med å følge opp og rapportere om arbeidsrelaterte sykdommer og skader på flere måter. Først og fremst kan gi veiledning om hva som skal rapporteres og hvordan dette skal gjøres. Det sette opp rutiner for rapportering og oppfølging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader.

  Det registreres arbeidsrelaterte sykdommer og skader på en systematisk måte. Dette kan omfatte registrering av sykefravær, skader og ulykker, samt registrering av eventuelle avvik fra rutiner eller prosedyrer. Alna HMS inkluderer oppfølging av sykemeldte ansatte, tilrettelegging av arbeidsplassen for ansatte med arbeidsrelaterte plager og oppfølging av skadeforebyggende tiltak.