GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ – 40 TIMER

9.– 10. mars og 23.–24. mars 2020

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

HMS-OPPLÆRING FOR LEDERE​

Ta kontakt ved interesse, tidspunkt avtales nærmere.

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset tilfredsstiller kravet. Kurset har vært arrangert av Alna HMS-senter en rekke ganger og fått gode tilbakemeldinger.

GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ – 40 TIMER

12.– 13. oktober og 26.–27. oktober 2020

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

OPPFRISKNINGSKURS I HMS FOR VERNEOMBUD / ANDRE

Ta kontakt ved interesse, tidspunkt avtales nærmere. ​

Kurset er laget med tanke på verneombud som har tatt Grunnopplæring HMS (40-timers kurs) for en del år tilbake og som trenger oppfriskning av kunnskap eller oversikt over nytt lovverk.

ANDRE KURS OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

Alna HMS-senter tilbyr også ulike typer skreddersydde kurs og undervisning om helse, miljø og sikkerhet. Omfang og lengde vil variere. Vi kan tilpasse kurs eller undervisningsopplegg til den deres behov. Nedenfor er et utvalg av det vi kan tilby.

Alna HMS-Senter

Undervisning om aktuelle temaer

Diverse nyttige temaer

Ta kontakt for nærmere bestilling.

 • Rutiner, oppfølgingsplaner, dialogmøter
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter
 • Hva er et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
 • Organisering og tilrettelegging av arbeidet
 • Samarbeid og kommunikasjon
 • Stress
 • Trakassering og konflikter

Vold og trusler på arbeidsplassen

 • Gjennomgang / revisjon av bedriftens HMS-system
 • Praktisk HMS-arbeid
 • Tilrettelegging av arbeidsplassen
 • Forhold som påvirker muskel- og skjelettsystemet
 • Forflytnings- og løfteteknikk
 • Morgengym / pausetrim / bruk av trimrom i bedriften
 • Opplæring i hvordan bedriften kan håndtere rus- og spillavhengighet hos ansatte

Teoretisk og praktisk undervisning.

Fysisk og psykisk arbeidsmiljø

 • Ventilasjon
 • Belysning
 • Renholdsrutiner
 • Støy og støyeksponering
 • Støv og støveksponering i bygg- og anleggsbransjen
 • Kjemisk helsefare: Stoffkartotek, løsemidler, kjemikalier

Riktig bruk og vedlikehold av utstyr