GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ – 40 TIMER

Grunnkurs vår 2023: Torsdagene 13., 20. og 27. april

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ – 40 TIMER

Grunnkurs høst 2023: Torsdagene 12.,19. og 26. oktober

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

HMS-OPPLÆRING FOR LEDERE​

Ta kontakt ved interesse, tidspunkt avtales nærmere.

Arbeidsgiver er ansvarlig for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og plikter å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (jf. arbeidsmiljølovens §3-5). Plikten retter seg mot øverste leder, er personlig og kan ikke delegeres.

ANDRE KURS OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

Alna HMS-senter tilbyr også ulike typer skreddersydde kurs og undervisning om helse, miljø og sikkerhet. Omfang og lengde vil variere. Vi kan tilpasse kurs eller undervisningsopplegg til den deres behov. Nedenfor er et utvalg av det vi kan tilby.

Alna HMS-Senter, logo

Undervise om aktuelle temaer

Diverse nyttige temaer

Ta kontakt for nærmere bestilling.

 • Rutiner, oppfølgingsplaner, dialogmøter
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter
 • Hva er et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
 • Organisering og tilrettelegging av arbeidet
 • Samarbeid og kommunikasjon
 • Stress
 • Trakassering og konflikter

Vold og trusler på arbeidsplassen

 • Gjennomgang / revisjon av bedriftens HMS-system
 • Praktisk HMS-arbeid
 • Tilrettelegging av arbeidsplassen
 • Forhold som påvirker muskel- og skjelettsystemet
 • Forflytnings- og løfteteknikk
 • Morgengym / pausetrim / bruk av trimrom i bedriften
 • Opplæring i hvordan bedriften kan håndtere rus- og spillavhengighet hos ansatte

Teoretisk og praktisk undervisning.

Fysisk og psykisk arbeidsmiljø

 • Ventilasjon
 • Belysning
 • Renholdsrutiner
 • Støy og støyeksponering
 • Støv og støveksponering i bygg- og anleggsbransjen
 • Kjemisk helsefare: Stoffkartotek, løsemidler, kjemikalier

Riktig bruk og vedlikehold av utstyr

Kontakt oss uforpliktende

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Emne

  Melding