Hvordan kan HMS-opplæring være nyttig for utøvelsen av lederrollen?

Hva sier loven? Og hva sier to ledere om nytten av kurs i grunnopplæring i arbeidsmiljø?
Arbeidsmiljøloven krever at øverste daglige leder gjennomfører opplæring, hvorpå Arbeidstilsynet har en spesifikk veiledning som sier hva opplæringen bør inneholde. Når det gjelder mellomledere er det ingen konkrete krav utover at arbeidsgiver skal sikre at disse har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta HMS-ansvaret som påligger rollen.


I Alna HMS-senter arrangerer vi 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø som klasseromskurs to ganger i året. Vi erfarer at mange ledere velger å delta på disse kursene, og svært få etterspør dagskurs og e-læringskurs. Likevel ser vi nytten å av ha et tilbud om dagskurs og e-læring, da dette kan være lettere å få til i en travel arbeidshverdag.


Vi har snakket med to ledere som fullførte 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø ved Alna HMS-senter i november 2022; Jason Richard Crane og Bjørnar Farberg. Begge jobber for Schibsted Distribusjon AS, som gjennomfører distribusjon av blant annet aviser, netthandelspakker, frokostprodukter og reklame.


Jason har rollen som daglig leder og Bjørnar er distribusjonsleder og styrer transporten i Norge og Sverige. Vi har spurt dem om hvilken betydning HMS-opplæringen har for deres roller, og hvordan de har opplevd nytteverdien av å delta fysisk på klasseromskurs.


De to kollegaene forteller at det er stort fokus på HMS i Schibsted Distribusjon, og begge er samstemte når de sier at det er viktig for dem å ha HMS-kompetanse. «Det er store områder vi har ansvar for, så det er viktig å ha denne kompetansen. Det er også viktig at vi viser HMS-forståelse når vi er ute hos kunder. Vi har gått kurs før begge to, for femten år siden.» sier Bjørnar og viser til at det er viktig å få oppdatert kunnskap.


Jason nikker støttende: «Ting endrer seg, vi lever i en annen verden enn for femten år siden, blant annet med økt digitalisering og et mer flerkulturelt samfunn. Man må holde seg oppdatert».

«En arbeidstaker i dag stiller også større krav til arbeidsgiver, opplever jeg i hvert fall.» sier Bjørnar. «De er mer bevisst på rettighetene sine.»


Jason sier videre at han som overordnet leder må ha grunnleggende kunnskap om HMS. «Det handler om å lære prosesser, for eksempel i forhold til risikovurderinger.»


Når vi i Alna HMS-senter inviterer kunder til kurs hos oss, er vi er opptatt av at deltakerne skal få mulighet til å dele erfaringer og delta i faglige diskusjoner, og på den måten blir alle mer aktive og læringen vil øke. Vi har derfor valgt å ha kursene som rene klasseromskurs, i tillegg til at deltakerne utfører et egenarbeid på arbeidsplassen sin mellom kursdagene. De to deltakerne vi har snakket med, er også overbevist om at utbyttet av fysiske klasseromskurs er noe helt annet enn ved digital opplæring. De viser blant annet til hvordan samhandlingen og diskusjonene blir påvirket.


«Jeg hadde et online kurs i fjor. Det var et bra kurs, men man får ikke de diskusjonene som man får når man deltar fysisk.» sier Jason. Bjørnar støtter dette og viser til at kommunikasjonen blir en annen når man sitter fysisk sammen. «Man får mye mer kommunikasjon. Det skaper en viss trygghet når man sitter sammen i noen timer. Vi har til og med hatt faglige diskusjoner i lunsjen også.»


Gjennom kurset har deltakerne fått bryne seg på problemløsning i mindre grupper, hvor de har måtte samarbeide med andre deltakere fra forskjellige virksomheter. Dette syns de begge har vært en fin avveksling fra annen undervisning. «Også er det fint at gruppa er sammensatt av folk i ulik alder.» legger Bjørnar til. Det var mange gode eksempler fra de unge. Det var lærerikt. Vi blir jo fort litt fossil, vi.»


Begge to konkluderer med at nytteverdien av å delta på kurs i grunnopplæring i arbeidsmiljø har vært stor.


De beskriver blant annet at det har vært en god balanse mellom det som omhandler rollene til henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker. «Jeg syns dere klarer å dekke hele gruppa, alle kan kjenne seg igjen i eksemplene og alle blir med på praten og diskusjonene.» sier Jason. Bjørnar nikker og viser til at kursinnholdet har blitt tilpasset og gjort relevant for deltakerne selv om de representerer ulike arbeidsplasser/bransjer.


«Dere er flinke til å trekke ut de ulike gruppene og spørre hva de gjør. Jeg føler dere har truffet oss på alle områder. Jeg tror jeg kommer til å ha enda mer fokus på HMS fremover, også mer i detaljene. Jeg har fått flere verktøy til å kunne delegere oppgaver ned i systemet, og lære opp andre».


Vi vil minne om at Alna HMS-senter tilbyr kurset «Grunnopplæring i arbeidsmiljø – 40 timer» i april. Se mer informasjon på: www.alnahms.no eller kontakt Hanna.

Hanna Hundstad, bedriftsfysioterapeut/HMS-rådgiver ved Alna HMS-senter, februar 2023.
Mail: hanna.hundstad@alnahms.no

ALNA HMS-senter SA med kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet siden 1987.

alna.hms@alnahms.no
23 24 99 00

Meny