Individuell helseoppfølging

Systematisk målrettet oppfølging av de ansattes helse er en viktig del av Alna HMS-senters arbeid. Fordi bedriftene er ulike og har ulike arbeidsmiljøpåvirkninger har vi tilbud om forskjellige typer helseoppfølging. Det er eksponeringene i arbeidsmiljøet som avgjør hvilken type helseovervåking som velges. Tilbudene kan også kombineres.

 • Yrkesrettede konsultasjoner, yrkessykdommer
 • Arbeidsrelatert vaksinering, reisemedisin
 • Personhelsekontroll

Vi tilbyr yrkesrettede konsultasjoner i forbindelse med problemer, plager, sykdommer eller skader som kan ha sammenheng med arbeidsmiljøet; fysisk eller psykisk.

Fysiske arbeidsrelaterte plager og sykdommer

Ansatte med helseproblemer og sykdommer pga forhold i arbeidet kan komme til konsultasjon. De fleste arbeidsgivere betaler dette for de ansatte. Dersom det er noe arbeidsgiver kan gjøre forebyggende på arbeidsplassen, oppfordrer vi den ansatte til å ta opp dette med sin leder. Ofte sender vi, med den ansattes samtykke, en tilbakemelding til lederen om hvilke tiltak som er hensiktsmessig å igangsette.

Vi tilbyr også undersøkelse ved mistanke om yrkessykdom, som astma/kols, eksem, løsemiddelskade mm. Er det behov for mer omfattende utredning, eller om det kan bli aktuelt med yrkesskadeerstatning, kan vi henvise videre til arbeidsmedisinsk avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt eller Oslo Universitetssykehus.

Ansatte med muskel- og skjelettplager kan komme til konsultasjon hos bedriftsfysioterapeut. Fysioterapeuten vil på bakgrunn av funn ved undersøkelsen kunne gi råd om hva den det gjelder selv kan gjøre med sine plager, eller vi kan henvise videre til fysikalsk behandling eller lege. Noen ganger foreslår vi en arbeidsplassvurdering for å finne tiltak for å fjerne eller redusere årsakene til plagene.

Psykiske problemer

Når noen er i ferd med ”å møte veggen” pga. mye jobbing og stress, eller når noen av ulike grunner har fått en psykisk reaksjon, kan de få tilbud om en samtale. For noen er det nok med et par slike samtaler, andre blir henvist videre i behandlingsapparatet.

Vi kan også tilby en generell personhelsekontroll. Vi anbefaler imidlertid at de bedriftene som ønsker personhelsekontroll av denne type også tar med arbeidsmiljødelen. Det betyr at det i tillegg til personhelsekontrollen også blir en samtale om arbeidsmiljøet. Ved personhelsekontroll med kort arbeidsmiljøsamtale skrives det en anonymisert rapport om forhold som kom frem under samtalen og som bedriften kan arbeide videre med.

Hovedfilosofien bak helsekontrollen er at undersøkelsen skal være begrunnet ut fra WHOs prinsipper for screening, derfor legges det mer vekt på klinisk undersøkelse og samtale enn laboratorieprøver. Blodprøver utover kolesterol, (som er den eneste blodprøven anbefalt av Legeforeningens helsekontroll-utvalg), tas etter nærmere indikasjoner. Trygden betaler ikke blodprøver som tas når det ikke er mistanke om sykdom.

Kontakt oss uforpliktende

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Melding

  ALNA HMS-senter SA med kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet siden 1987.

  alna.hms@alnahms.no
  23 24 99 00

  Meny