Sykefravær og inkluderende arbeidsliv

Gode rutiner og tett oppfølging er vesentlig for å forebygge og eventuelt redusere sykefravær. Dette bør være et kontinuerlig arbeid i enhver bedrift. For å kunne følge opp sykefravær kreves det kompetente ledere og arbeidstakere som medvirker i prosessen.

Alna HMS-senter kan bistå med:

• Bistand med å innarbeide rutiner for oppfølging av sykefravær i bedriftens HMS- dokumentasjon/-system.

• Undervisning /veiledning om regelverket for oppfølging av sykmeldte ovenfor leder og arbeidstakere.

• Arbeidsplassvurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet

• Konsultasjoner og støttesamtaler

• Oppfølging langtids- og korttidssykefravær inkl. deltakelse på dialogmøter

• Korte ned på ventetid til undersøkelse/spesialist

• Tilrettelegging på arbeidsplassen

• IA-arbeid

• Funksjonsvurdering

Kontakt oss uforpliktende

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Ditt telefonnummer (obligatorisk)

    Melding