Vaksiner

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere risikoen for at de ansatte kan utsettes for smittestoffer på jobb. Hvis det er en risiko skal arbeidsgiver sørge for forebyggende smitteverntiltak, som blant annet innebærer vaksinering. Alna HMS-senter bistår med å vurdere behovet for slik vaksinering og hva slags vaksine som er nødvendig for deres ansatte. I tillegg utfører vi selve vaksineringen.

Ta kontakt for mer informasjon og pris.

Aktuelle yrkesgrupper for vaksinering

 • Rørleggere og andre med arbeid i avløp/kloakk/grunnarbeid
 • Fengselsansatte / politi / brannvesen
 • Gartnere og andre med arbeid i parkvesenet / vaktmestere
 • Renholdsarbeidere
 • Ansatte med arbeid i helsevesenet inkl. tannhelse / barneomsorg / eldreomsorg      
 • Veterinærer og andre i arbeid med dyr
 • Bistandsarbeid og andre med arbeid utenlands

På bakgrunn av yrkeseksponeringer, samt tidligere vaksinasjoner vurderer vi behovet for videre vaksineringer for de ansatte.

Polio/stivkrampe/difteri/kikhoste

Polio er svært sjeldent i Norge i dag, men det forekommer enkelte importerte tilfeller. Det kan gi alvorlig sykdom hvis man tar dette med seg hjem til små uvaksinerte barn. Poliovirus finnes fremdeles i kloakk i flere land som for lengst har utryddet poliomyelitt. De som jobber med kloakk bør derfor til en hver tid ha god beskyttelse mot polio. De som jobber med kloakk bør også være godt beskyttet mot stivkrampe. Tetanus-bakterien finnes i jord og slam, samt i dyrespytt. Den kan gi meget alvorlig sykdom ved stikk eller kutt med forurenset gjenstand, eller ved dyrebitt.

Det finnes en kombinasjonsvaksine som beskytter både mot polio og stivkrampe, i tillegg beskytter den mot difteri og kikhoste. Difteri er en alvorlig sykdom som smitter via luftveiene eller huden. Den er sjeldent forekommende i Norge i dag, men hyppig forekommende i store deler av verden. Det anbefales derfor vaksine ved utenlandsreiser. Kikhoste smitter ved dråpesmitte. Den høye forekomsten av kikhoste i Norge gjør at Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine mot kikhoste også for voksne.

De aller fleste av oss er allerede vaksinert mot polio og stivkrampe gjennom det offentlige barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksine bør imidlertid friskes opp igjen hvert 10. år

Hepatitt A

Hepatitt A er en form for leverbetennelse som kan smitte bl.a. gjennom kloakk. Sykdommen er alvorlig, men er sjeldent forekommende i Norge. Den er mest vanlig hos personer som er smittet i utlandet. Viruset skilles ut i avføringen til smittede personer. Hepatitt A overføres derfor i hovedsak gjennom vann som er forurenset av kloakk/avføring eller via mat som er håndtert av smittede personer med dårlig håndhygiene. Smitte via blod kan forekomme i sjeldne tilfeller.

Fordi sykdommen er alvorlig, er det mange som ønsker en slik beskyttelse. Den inngår ikke i det offentlige barnevaksinasjonsprogrammet, men brukes hyppig som reisevaksine før ferier til Sør-Amerika, Afrika, Asia og Øst-Europa, slik at mange likevel har den fra før. To doser gitt med 6-12 måneders mellomrom gir for de aller fleste beskyttelse i flere tiår.

Hepatitt B

Hepatitt B-virus forårsaker akutt leverbetennelse, og det kan gi en kronisk bærertilstand. Virus finnes blant annet i blod og kan overføres ved blodsmitte (som stikk av blodig sprøyte). Virus kan ikke trenge gjennom hel hud, og det smitter ikke gjennom mat og drikke. Vaksinen gis tre ganger (ved 0, 1 og 6 måneder) for fullvaksinering.

Etter fullvaksinering påregnes livslang beskyttelse om antistoffnivået måles høyt nok etter en blodprøve som tas 1-3 måneder etter siste vaksinedose.

Dersom ansatte tidligere er vaksinert mot verken hepatitt A eller B, kan vi sette vi en kombinasjonsvaksine. Denne beskytter både mot hepatitt A og hepatitt B og gis tre ganger (ved 0, 1 og 6 måneder) for fullvaksinering.

Generelt anbefaler Folkehelseinstituttet alle å være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt, uavhengig av eventuell utenlandsreise. Voksne som er grunnvaksinert bør ta en dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene omtrent hvert 10. år.

Vi tilbyr influensavaksinering før influensasesongen.

Det sendes ut informasjonsskriv til medlemsbedriftene hver høst hvor ansatte som ønsker vaksine kan komme til vaksinering på oppsatte «drop-in-dager» på Alna HMS-senter.

Vi utfører reisevaksinasjon både for ansatte i medlemsbedrifter og for familiemedlemmer om det er kapasitet.

Indikasjon for vaksiner og malariaprofylakse avhenger blant annet av reisemål, type og varighet av reisen og den epidemiologiske situasjonen til enhver tid. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes. For å få optimal effekt av vaksinasjon bør man i mange tilfeller starte i god tid før avreise.

Vi kan også gi generelle reisemedisinske råd.

Alle vaksiner som er tatt 2011 skal være rapportert inn til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Innlogging på vaksinetjenesten gjør du på www.helsenorge.no

Kontakt oss uforpliktende

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Melding

  ALNA HMS-senter SA med kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet siden 1987.

  alna.hms@alnahms.no
  23 24 99 00

  Meny